Valoda

(+371) 29135391

Mans grozs

Solfedžo 3.klasei

Mārīte Dombrovska (1977)
Latviešu/Latvian
MBE3753
Musica Baltica
9790265029588
2022
Solfedžo 3.klasei
Krājumā atrodamas komponistes, solfedžo un mūzikas teorijas pedagoģes Mārītes Dombrovskas oriģinālmelodijas dziedāšanai solfedžo stundās. Dziedot melodijas, audzēkņi atkārtos jau zināmās tonalitātes, kā arī iemācīsies jaunas – La mažors, fadiēz minors, Mibemol mažors, do minors. Iepazīs jaunu ritma grupu ti-tiri, tiri-ti, taktsmēru 3/8, pilnveidos prasmi dziedāt basa atslēgā un apgūs divbalsīgus vingrinājumus. Intonatīvajā un ritma ziņā dažādas grūtības pakāpes melodijas ir sacerētas atbilstoši 3. klases prasībām. Pielikumā pieejamas latviešu tautasdziesmas, kuras var dziedāt gan ar nošu nosaukumiem, gan arī ar vārdiem.
Grouped product items
Produkta nosaukums Skaits
Solfedžo 3.klasei (Drukāts izdevums)
5,50 €