Valoda

(+371) 29135391

Mans grozs

Privātuma politika

Spēkā no 01.10.2021

SIA Musica Baltica, nodokļu maksātāja kods: LV40103114067, juridiskā adrese K. Barona iela 39, Rīga LV-1011,

ir Interneta vietnes https://www.musicabaltica.com/ (turpmāk – Interneta
veikals) un veikala MUSICABALTICA īpašnieks, uzturētājs un
personas datu pārzinis.
Apmeklējot un iepērkoties Interneta veikalā vai MUSICABALTICA veikalā, Personas dati tiks apstrādāti
atbilstoši šeit aprakstītajiem Privātuma politikas noteikumiem, kā arī aprakstīti Interneta
veikalā lietoto sīkdatņu (cookies) izmantošanas veidi.


1. Vispārēja informācija

1.1. Izmantojot Interneta veikalu vai MUSICABALTICA veikalu, Pircējs apliecina, ka apzinās Privātuma
politikas noteikumus. Ja Pircējs nepiekrīt Privātuma politikas noteikumiem, Pārdevējs lūdz
Pircēju nesniegt personisku informāciju Pārdevējam. Šādā gadījumā Pircējam ir ierobežotas
iespējas izmantot Interneta veikalu.

1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma vienpusēji mainīt un
papildināt Privātuma politiku, izmaiņas publicējot Interneta veikala Privātuma politikas
sadaļā, kā arī MUSICABALTICA veikala informācijas centrā. Pircējam ir iespēja iepazīties ar aktuālo
Privātuma politiku katrā Interneta veikala vai MUSICABALTICA veikala apmeklējuma reizē. Par spēkā
esošu Privātuma politiku uzskatāma Privātuma politika, kura ir aktuāla Pircēja pasūtījuma
veikšanas brīdī. Pircējam ir iespēja drukāt vai saglabāt Privātuma politiku pastāvīgā datu
nesējā.

2. Personas datu aizsardzība

2.1. Pircējs, apmeklējot un iepērkoties Interneta veikalā vai MUSICABALTICA veikalā, Pārdevējs tiešā
veidā no Pircēja var saņemt informāciju, kas satur personas datus (vārds, uzvārds, tālruņa
numurs, e-pasta adrese). Interneta veikals netiešā veidā iegūst informāciju (izmantojot
sīkdatnes, kas optimizē un pielāgo Interneta veikalu konkrētajam Pircējam, kā arī uzlabo
Interneta veikala pārraudzīšanu).

2.2. Pārdevējs Pircēju personas datus apstrādā atbilstoši normatīviem aktiem, kas
reglamentē personu datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas
datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai aizsargātu personas
datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi un nodošanu trešajām personām.

2.3. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai atbildīgajām personām,
kuras ir nozīmējis Pārdevējs.

2.4. Izmantojot, iegādājoties preces un saņemot pakalpojumus Interneta veikalā vai MUSICABALTICA
veikalā, Pircēja dati, kas ir sniegti Pārdevējam var tikt reģistrēti, glabāti, izmantoti un
apstrādāti tikai tādos apjomos, kādi nepieciešami zemāk norādītiem mērķiem:

2.4.1. Interneta veikala Pircēju pasūtījumu apstrādei, līgumsaistību izpildei un līgumu
noslēgšanai;

2.4.2. MUSICABALTICA veikala Pircēju pasūtījumu apstrādei;

2.4.3. Pircēju identificēšanai un uzskaitei;

2.4.4. Komerciālu paziņojumu sūtīšanai, ja Pircējs tam ir devis piekrišanu, kļūstot par
reģistrētu Interneta veikala vai MUSICABALTICA veikala klientu;

2.4.5. Dalībai klientu lojalitātes programmās;

2.4.6. Citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no
noslēgtiem līgumiem.

2.5. Pārdevējs nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību atbilstoši normatīvajiem
aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Pārdevējs var nodot Pircēju
personas datus saviem partneriem, kas nodrošina Interneta veikala preču piegādi un
pakalpojuma sniegšanu tikai tādā apjomā, kādā tas nepieciešams līgumsaistību izpildei.

2.6. Pircējam, atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likumam, ir tiesības piekļūt
saviem personas datiem, kā arī, ja likums to neliedz, pieprasīt informāciju par personas datu
apstrādes mērķiem, tiesisko pamatu un veidu, datumu, kad pēdējo reizi šie dati laboti, dzēsti
vai bloķēti, un datu ieguves avotu, nosūtot Pārdevējam pieprasījumu uz e-pasta adresi:
musbalt@latnet.lv.

2.7. Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas dati tiek laboti, papildināti, apturēta
to apstrāde vai tie tiek iznīcināti (dzēsti), ja tie ir novecojuši un nepatiesi, vai arī, ja to
turpmāka apstrāde nav nepieciešama 1.4. punktā minētajām vajadzībām. Šajā sakarā Pircējs
informē Pārdevēju, paziņojot par to ar e-pasta starpniecību uz adresi musbalt@latnet.lv

2.8. Pircēju personas dati tiek glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības.

3. Sīkdatnes (cookies)

Sīkdatne (angļu: cookie), ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti
tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā parasta datne. Ar tās
palīdzību serveris var identificēt lietotāju, pārbaudot klienta atsūtīto sīkdatni. Šis mehānisms
tika ieviests tādēļ, ka pats HTTP protokols neuztur savienojuma stāvokli, un klienta katru
jaunu pieprasījumu serveris uzskata par jaunu klientu.
Sīkdatņu mehānismu apraksta RFC 2965 (HTTP State Management Mechanism), kas veidota
2000. gadā un nomainīja RFC 2109.

Visbiežāk sīkdatnes izmanto lietotāju autentifikācijai (lietotājam ievadot savu lietotājvārdu
un paroli, serveris nosūta uz lietotāja datora unikālu teksta virkni, pēc kā vēlāk var noteikt, ka
lietotājs ir pieslēdzies sistēmai), sesijas uzturēšanai, kā arī specifiskas informācijas
saglabāšanai par lietotāju. Izmantojot sīkdatnes, lietotājs veido tīmekļa vietni atbilstoši
savām vēlmēm un interesēm.

Kopš sīkdatņu ieviešanas daudzi interneta lietotāji ir noraizējušies par personiskās dzīves
izsekošanu, jo ar sīkdatnēm var izsekot lietotāja veiktās darbības un ieradumus, kad tās veic
tīmekļa lapu pārlūkošanu. Sakarā ar to vairākās valstīs (ASV, Eiropas Savienībā) ir pieņemti
likumi, kas regulē sīkdatņu lietošanu. Bez tam sīkdatņu negatīvs aspekts ir slikta drošība, jo
tās ne vienmēr var precīzi identificēt lietotāju (ja datoru izmanto vairāki lietotāji), tās var
ļaunprātīgi pārtvert un izmainīt.

Sīkdatnes ir iespējams arī nobloķēt, bet, tiklīdz tas ir izdarīts, var rasties problēmas, jo var
nestrādāt kāda no tīmekļa vietnes piedāvātajām funkcijām vai pat liegta piekļuve pie tās.
Dažādām pārlūkprogrammām ir atšķirīgi veidi, kā nobloķēt sīkdatnes. Sīkdatnes, kā jebkuru
failu, ir iespējams arī izdzēst, bet tas nozīmē, ka uz sīkdatņu pamata veiktie iestatījumi netiks
saglabāti.

Ja kādā tīmekļa lapā ir nepieciešams izmantot sīkdatnes, pēc šīs lapas pieprasīšanas serveris
atpakaļ klientam nosūta kopā ar pieprasīto lapu arī sīkdatni teksta virknes veidā, kuru
pārlūkprogramma saglabā (ja programmai tas ir atļauts) lietotāja datorā kā teksta failu.
Turpmāk katru reizi, kad klients sūta pieprasījumu serverim, tiek nosūtīta arī sīkdatne.

Ir divu veidu sīkdatnes. Pirmā veida sīkdatne uzglabā informāciju ilgāku laiku, bet otra, tā
dēvētā "sesijas sīkdatne", tikai tik ilgi, kamēr tiek apskatīta kāda konkrēta tīmekļa vietne.

3.1. Interneta veikalā tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina Interneta veikala
efektīvāku darbību. Sīkdatnes ir sīkas datu vienības, kuras tīmekļa pārlūkprogramma saglabā
lietotāja ierīcē, kas palīdz pielāgot Interneta veikala uzstādījumus Pircējam. Sīkdatnes var
uzskatīt par veidu, kā Inerneta veikals, netiešā veidā, iegūst informāciju par lietotāju, atpazīst
to un pielāgojas tam.

3.2. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu Pircēju.
Tās tiek izmantotas sekojošiem mērķiem:

3.2.1. Interneta veikala pielāgošanai Pircējam

3.2.2. Reklāmas un mārketinga nolūkos, pielāgojoties Pircēja interesei par precēm,
pakalpojumiem.

3.2.3. Interneta veikala statistikas veidošanai par apmeklētāju skaitu un interesi par
precēm, pakalpojumiem.

3.2.4. Interneta veikala uzlabošanai

3.3. Sīkdatnes ir izvēles iespēja, kas nav obligāti jāiespējo, tomēr, sīkdatnes nodrošina
efektīvāku Interneta veikala darbību, to neizmantošana var ierobežot funkciju darbību
Interneta veikala pārlūkošanas laikā. Sīkdatnes iespējams pieslēgt/atslēgt, vai dzēst,
izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus.

4. Komerciālie paziņojumi

Komerciāls paziņojums ir jebkāds paziņojums elektroniskā veidā, kas paredzēts tiešai vai
netiešai preču vai pakalpojumu reklamēšanai, vai arī tāda komersanta, organizācijas vai
personas tēla reklamēšanai, kas veic komercdarbību, saimniecisku darbību vai reglamentēto
profesionālo darbību. Par komerciālo paziņojumu neuzskata informāciju, kas dod iespēju
tieši piekļūt vispārējai informācijai par pakalpojuma sniedzēju un tā darbību (domēna vārds
vai elektroniskā pasta adrese).

4.1. Reģistrētiem Interneta veikala un MUSICABALTICA veikala klientiem Pārdevējs piedāvā iespēju,
ar e-pasta starpniecību, nosūtīt paziņojumus par pakalpojumiem, akcijām un citām
aktivitātēm.

4.2. Pircējam, pie reģistrēšanās Interneta veikalā vai MUSICABALTICA veikalā, ir iespējams atzīmēt,
vai Pircējs vēlas, vai nevēlas saņemt komerciālos paziņojumus. Tāpat, Pircējam, jebkurā brīdi,
ir iespējams pieteikties vai atteikties (aizliegt izmantot Pircēja kontaktinformāciju jebkāda
veida mārketinga nolūkiem) no komerciāliem paziņojumiem Interneta veikala Pircēja profila
sadaļā, vai MUSICABALTICA veikala info daļā, vai, ar e-pasta starpniecību, norādot vēlmi pieteikties vai
atteikties no komerciāliem paziņojumiem, rakstot uz musbalt@latnet.lv

5. Citi noteikumi

5.1. Pārdevējs saglabā tiesības izpaust Interneta veikala vai MUSICABALTICA veikala Pircēja personas
datus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un gadījumos, kad izpaušana ir nepieciešama, lai
aizsargātu Pārdevēja tiesības, un pakļaujoties tiesībsargājošo institūciju likumīgajām
prasībām.

5.2. Interneta veikalu un MUSICABALTICA veikalu regulē un šai Privātuma politikai ir piemērojami
Latvijas Republikas normatīvie akti.

5.3. Pārdevējs, saziņai ar pircēju, izmanto Pircēja norādīto e-pasta adresi, pasta adresi vai
tālruņa numuru. Pircējs, saziņai ar Pārdevēju, izmanto saziņas veidus, kas norādīti Interneta
lapas Kontaktu sadaļā.