Komponisti un autori /

Vītols, Jāzeps (1863 - 1948)

Biogrāfija   Darbi  
Trimdā (TTBBBB)
Lūgšana, latvietim svešumā klīstot (SATB)
Kalējs (TTBB)
Daugavas zvejnieku dziesma (T solo, TTBB)
Apses šalkšana (TTBB)
Vīgnera Vīru koŗa dziesma (TTTBBB)
Rekviēms (TTBB)
Kad mēs jauni bijām (TTBB)
Dies irae (TTBB)
Dusiet jūs, biedri (TTBBB)
Veļu kaŗš (TTBB)
Cik mīlīgas ir Tavas mājvietas (TTTBB)
Sveiciens dziesmu draugiem (TTBBB)
Mana tauta laimdienīte (TTTBBB)
Mana tauta sērdienīte (TTBB)
Dzīvīte (TTBB)
Ziemas balāde (TTBB)
Saulīt mīļā (TTBB)
Miera dziesma (TTBB)
Uguns milna (TTBB)
Pūtiet, vēji (TTBB)
Dievzemīte (TTBBB)
Trīs nāves (TTBBB)
Nekurni (TTBB)
Apsveikšanas dziesma (STBBBB)
Dieva lūgums (TTBB)
Dzied mīļa sirds (TTBBB)
Krīvu krīvs (TTBB)
Labu nakti (TTBB)
Trimpula (TTBB)
Nakts (TTBB)
Mana tēvija (TTBB)
Mežezers (TTBB)
Brīvie dēli, jūrinieki (TTTBB)
Klau, pērkons cik vareni strādā (TTBB)
Staburadze (TTBB)
Dzīŗu dziesma ziemā (TTBBB)
Nogrimusī pilsēta (TTTBB)
Baltā ziemas nakts (SSAA)
Ziedonis atnāks (SSAA)
Vakarā (SSAA)
Mana tauta laimdienīte (SSAA)
Mana tauta sērdienīte (SSAA)
Rasa un zvaigznes (SSAA)
Dievs, mīļais Tētiņ! (SSA)
Betlēmes zvaigzne (SSA)
Zigfrīda Meierovica piemiņai (SSATTBB)
Ziemas svētku dziesma (SATBB)
Ziemas svētkos (SATB)
Zemes bērns (SSAATBB)
Vasaras vakars (SATB)
Varoņa sirds (SSAATTBB)
Vakars (SATB)
Vakarā (SSATTBB)
Uz priekšu (SSAATBB)
Tu, kas debess godā mīti (SATBB)
Tautas himnas autora piemiņai (SSATBB)
Tas kungs ir augšāmcēlies (SSATTBB)
Tārpiņa godība (SAATB)
Sveiki (SATB)
Svēts brīdis (SSAATTB)
Saules svētki (SSAATTB)
Saule austrumos (SATBB)
Rudens (SATBB)
Rīta dziesma (SSAATBB)
Rīgā pirku sirmu zirgu (SAATBB)
Pie Dzintara jūras (SSAATTBB)
Pie brīvības šūpuļa (SSAATTBB)
Pēdējās ardievas (SAATB)
Pavasars un rudens (SATTBB)
Pār kalniem un lejām (SATB)
No Dieva savienoti (SATBB)
Ņem kokli un dziedi dziesmu (SATBB)
Nakts miniatūra (SAATB)
Mirušo piemiņas svētkos (SSATTBB)
Mīlestības dziesma (SSAATTBB)
Meža māte (SSATBB)
Mēnestiņš meloja (SATB)
Mākoņlaivas (SSAATTBB)
Lūgums (SATB)
Lūgšana (SSAATTB)
Līgai (SSAATTBB)
Latvju meitiņa (SATB)
Latvijas Universitātei (SAATBB)
Latvijas skolotāju himna (SSAATTBB)
Karogs (SSAATTBB)
Jau logā izdziest saules stars (SATB)
Ilgu zeme (SSAATTBB)
Himna (SSAATTBB)
Gājēja dziesma naktī (SATB)
Dziesmu gars (SSATBB)
Dziesmas vara (SSATTB)
Dziesma brīvajai Latvijai (SSATBB)
Dzejniecei (SSAATTBB)
Dūkņu sils (SSAATTBB)
Dievišķais mirdzums (SATB)
Dieva lūgums (SSAATBB)
Diena beidzas (SSAATB)
Diena aust (SSAATTBB)
Daugava (SSAATTBB)
Dāvids Zaula priekšā (SSAATTBB)
Cik klusa nakts (SATB)
Čigānu dziesma (SSAATBB)
Brūnās naktis (SAATBB)
Brālis mēness (SSAATTBB)
Bāriņš (SATB)
Augšā, dzidrā debesī (SATB)
Laudamus III ()
Lūgšana (SSAATTB)
Bērzs tīrelī (SSAATTB)
Svēts brīdis (SSAATTB)
Ar kristallspodriem stariem (SATB)
Karalis un bērzlapīte (SAATB)
Dievozolu trijotne (SAATBBB)
Latviešu komponistu skaņdarbu pārlikumi kameransambļiem III ()
Rūķīši un mežavecis (SSAATTBB)
Saules svētki (SSAATTBB)
Kalniem Pāri: krājums diriģentam ()
Kalniem Pāri: krājums dziedātājam ()
Kalna sprediķis (SATB; solo B; 2 fl., 2 ob., 2 cl.in B, 2 bsn.; 3 hn.in F, 3 tpt. in B, timp.; perc. (ch. bells, chimes); hp.; vln.I, vln.II, Vla., Vc., Db.)
Latviešu korista dziesmene ()
Laudamus II ()
Dziesmas zēnu koriem II ()
Dziesmas 5.-9. klašu un meiteņu koriem II ()
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki: diriģentu krājums ()
Latviešu kordziesmas antoloģija XI: Lūgšana ()
Dziesmas 5.-9. klašu un meiteņu koriem I ()
Stīgu kvartets sol mažorā op. 27 (2 vln., Vla., Vc.)
Pasaules koru olimpiādes lielkoncerts ()
Laudamus ()
Eņģeļa dziesmu grāmata: Ziemassvētku dziesmas korim ()
Latviešu kordziesmas antoloģija VI: Pūt vējiņi (1873-1918) ()
Latviešu kordziesmas antoloģija III: Atmini sauli (1940-1965) ()
Latviešu kordziesmas antoloģija II: Pa zvaigžņu ceļu (1918-1940) ()
Latviešu kordziesmas antoloģija I: Gaismas pils (1873-1918) ()
Dziesmas jauktam korim ()
Koŗa mūzika III ()
Koŗa mūzika II ()
Kora mūzika (Koŗa mūzika) I ()
Vieglu kordziesmu izlase ()
Latvju lauku serenāde ()
Noslēguma koncerts: Dziesmas jauktajam korim ()
Lielkoncerts ''Rīgai- 810'' Dziesmas koriem ()
Karaļmeita (SSAATB)
Gaismas pils (SATB)
Dūkņu sils (SS soli, SSAATTBB)
Dievišķais mirdzums (SATB)
Bērzs rudenī (SSAATTB)
Ienākt
draugiem.lv twitter.com facebook.com
Draugi / Sadarbības partneri