Jaunumi /

Latviešu korista dziesmene (21.06.2016)

Latviešu korista dziesmene
Latviešu korista dziesmene

Dziedāšana, jo sevišķi kopā dziedāšana, pie tam, daudzbalsīgi un a cappella ir viena no īpašajām latviešu tautas tradīcijām, ar kuru izceļamies pasaules kultūras telpā. Pamatoti lepojamies ar saviem Dziesmusvētkiem, kas nenoliedzami ir viens no Latvijas mūzikas dzīves galvenajiem virzītājspēkiem, pie tam ne tikai amatiermākslas jomā, bet arī profesionālajā, akadēmiskajā mūzikā. Tieši dziedāšana, korī dziedāšana ir avots, kurā smelties savu latvisko pašapziņu: caur latviešu tautasdziesmām un to apdarēm - latvisko tikumu, cieņu pret tautas tradīcijām, vēsturi, caur latviešu klasiskajām kora dziesmām - mīlestību pret Latvijas dabu, cilvēkiem un galu galā pret pašu Latviju kā valsti, kurai līdzīgas pasaulē nav nevienas.

Laiks rit, paaudzes mainās, mainās arī prioritātes, kas, diemžēl, mēdz ietekmēt arī dziedātāju skaitu korī uz negatīvo pusi. Tikpat mainīgs ir arī Dziesmusvētku repertuārs, kas, lai gan kompilēts no jau laika pārbaudi izturējušiem, klasiskiem latviešu kora mūzikas paraugiem un jauniem kora darbiem, ne vienmēr ir tiešs trāpījums pašu dziedātāju sirdīs (un balsīs). Domājams, šīs problēmas risinājums meklējams proporcionalitātē starp koru repertuāra dziesmām-jaunpienācējām un jau pārbaudītām vērtībām - latviešu klasiskajām kora dziesmām un tautasdziesmu apdarēm.

Šis krājums tapis kā mudinājums katru lielāku kopā sanākšanas reizi pārvērst nelielos (vai arī lielos) dziesmusvētkos, kuros, protams, nav jāizdzied viss krājuma saturs. Par repertuāra pamatu ņemta pavisam konkrēta tradīcija - Jāņi Jūrmalā pie Sējāniem, kur daudzbalsīga a cappella dziedāšana ir viena no galvenajām svētku sastāvdaļām - tiek dziedātas gan Līgo dziesmas, gan klasiskās latviešu tautasdziesmu apdares, gan arī jau īpašu statusu iemantojušās kora oriģinālkompozīcijas. Ņemot vērā, ka nekad nevar zināt, cik daudzskaitlīgs būs koris, cik liela būs tā varēšana, nekad nevar zināt, tieši kāds būs konkrēto svētku repertuārs, bet pieredze rāda, ka reizēm pietiek ar pāris stabiliem dziedoņiem katrā balss grupā un pārējie itin labi un ātri pieskaņojas savai favorītbalss grupai un dzied līdzi. Svētkos vienmēr pienāk brīdis, kad puiši grib uzdziedāt ko atsevišķi, uz ko, protams, meitas vēlas atbildēt, tādēļ krājumā iekļautas arī dziesmas vīru un sieviešu koriem atsevišķi.

Latviešu korista dziesmene saturs
Latviešu korista dziesmene saturs

  Ja pāris vārdos būtu jāformulē, kas ir šī dziesmu krājuma saturā, tad, domājams, pietiekami atbilstoši to būtu saukt par Latviešu korista iztikas minimumu, jeb dziesmas, no kurām vairums ir skanējušas gan Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos, gan lokālajos Sējānu Līgo svētkos, proti, dziesmas, no kurām lielu daļu (potenciāli) vajadzētu zināt no galvas, lai, kur vien sapulcētos kāds bariņš dziedošu latviešu, varētu uzdziedāt daudzbalsīgi. Šādas Dziesmenes, jeb dziesmu krājuma nepieciešamību diktējusi praktiska pieredze, svinot svētkus Jūrmalā - bieži vien (īpaši jaunākās paaudzes svinētāji) labprāt piedalītos kopdziedāšanā, taču tam par traucēkli ir tas, ka pat pašas it kā pazīstamākās kora dziesmas vēl nav nogūlušas atmiņā tik labi, lai dziedonis savu kora partiju zinātu no galvas. Un tad sākas nošu meklēšana visdažādākajos resursos - dažādu gadu Dziesmu svētku krājumos, citos izdevumos, internetā, tad printēšana, kopēšana utml. Šis krājums ir atbilde uz šo problēmu - beidzot viss vajadzīgais ir vienuviet - Latviešu korista dziesmenē.

Lai visiem dziesmoti svētki - gan Līgo un Jāņi, gan citi saulgrieži, gan jubilejas, gan vienkārši kopā sanākšanas reizes, kurās visās piedien uzdziedāt korī!

 Andris Sējāns

 

Grāmata maksā 3 EUR.Komentāri


Ienākt
draugiem.lv twitter.com facebook.com
Draugi / Sadarbības partneri