Valoda

(+371) 29135391

Mans grozs

Jūlijs Rozītis

[^#image-6058-n-s-y-l-#^] Dzimis 1880. gada 25. novembrī Valmieras apriņķa Rencēnu pagasta Salzemniekos lauksaimnieka ģimenē. Tēvs Indriķis, rentnieks. Mācījies vietējā pagasta skolā, pēc tās beigšanas Valmieras pilsētas skolā, kur apguvis vijoles un klavieru spēli, mūzikas teorijas pamatus. Pašmācības ceļā ieguvis vācu valodas skolotāja tiesības, strādājis par skolotāju. No 1901.g. līdz 1904.g. studējis mūzikas teoriju, kompozīciju Drēzdenes konservatorijā pie prof. Fēliksa Drēzikes. Atgriezies Latvijā, sadarbībā ar komponistu Emīlu Dārziņu 1905.g. rīkojis kora koncertus. No 1905.g. līdz 1906.g. turpinājis mūzikas studijas Pēterburgas konservatorijā, mācoties ērģeļu spēli Luija Homiliusa klasē, apgūstot mūzikas teoriju un kompozīciju pie komponista Anatolija Ļadova. Materiālo grūtību spiests, 1907.g. pārtraucis studijas, sācis vācu valodas skolotāja gaitas Krasnojarskas novada Jeņiseiskas ģimnāzijā. Piedalījies dažādos muzikālajos sarīkojumos, spēlēdams klavieru pavadījumus dziesmām, dejām un klavieru solo priekšnesumus.
Pēc atgriešanās Latvijā 1921.g. strādājis Jelgavas 2. ģimnāzijā par vācu valodas skolotāju, no 1925.g. līdz 1930.g. darbojies kā mūzikas teorijas pedagogs un dziedāšanas metodiķis Jelgavas Skolotāju institūtā. No 1930.g. līdz 1944.g. strādājis par mūzikas pedagogu un kora diriģentu Rēzeknes Valsts skolotāju institūtā, pasniedzis dziedāšanas metodiku, mācījis mūzikas elementārteoriju, solfedžo un harmoniju. Šajā laikā izveidojis institūta mācību jaukto kori, ar kuru piedalījies 1938.g. IX vispārējos latviešu dziesmu svētkos Rīgā, vadījis simfonisko orķestri, vokālos un instrumentālos ansambļus, bijis Rēzeknes Tautas pils kora diriģents. No 1932.g. līdz 1933.g. bijis pirmais jaundibinātās Rēzeknes Tautas konservatorijas direktors, no 1940.g. līdz 1941.g. mūzikas skolas pedagogs. No 1936.g. līdz 1937.g. dziedāšanas skolotāju kursos mācījis klavieru spēli, lasījis lekcijas dziedāšanas metodikā. No 1937.g. līdz 1939.g. strādājis pie katoļu garīgo dziesmu krājuma veidošanas un didaktisko mācību materiālu sagatavošanas skolām.
No 1945.g. līdz 1951.g. - pēdējais dzīves un darbības posms Daugavpilī. Mūzikas vidusskolā mācījis kora diriģēšanu, dziedāšanas mācības metodiku, vadījis mācību kori, organizējis audzēkņu pedagoģisko praksi skolās dziedāšanas stundu vadīšanā. Līdztekus pamatdarbam no 1945.g. līdz 1947.g.  bijis mūzikas teorijas pasniedzējs un jauktā kora diriģents Daugavpils Pedagoģiskajā skolā, konsultants kordiriģentu kvalifikācijas celšanas kursos. Piedalījies pilsētas rīkotajos koncertos kā koru un orķestra diriģents. Piedalījies 1948.g. X Vispārējo latviešu dziesmu svētku sagatavošanā kā Daugavpils zonas koru virsdiriģents. Atstājis nozīmīgu devumu Latgales mūzikas kultūras attīstībā trijās muzikālās darbības jomās: mūzikas pedagoģijā, kora dziedāšanā un kompozīcijā. Izstrādāto mūzikas mācīšanas metodisko pamatprincipu īstenošana sekmēja kvalificētu dziedāšanas skolotāju-kordiriģentu sagatavošanu, veicināja Latgales koru kultūras izaugsmi 20. gs. 30.-40. gados. Kā kordiriģents savos koncertos sniedzis paraugdemonstrējumus tehniski pilnveidotam, daiļskanīgam kora dziedājumam. Kā komponists ar latgaliešu tautasdziesmu apdarēm koriem mākslinieciskajā pilnībā pacēlies līdz klasiķu līmenim latviešu kora literatūrā. 1936.g. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.
Miris 1952. gada 14. novembrī, apbedīts Daugavpils Luterāņu kapos pie Stropu meža.
Darbi:150 garīgās un liturģiskās dziesmas jauktiem koriem Musica Sacra. Rēzekne, 1937; Dziesmu krājums skolām. Rīga, 1939; Dziedāšanas mācības metodika. Rīga, 1929; 62 latviešu tautasdziesmu apdares bērnu un sieviešu koriem; 46 latviešu tautasdziesmu apdares jauktiem koriem; 22 latviešu tautasdziesmu apdares solo balsij un vokālajiem ansambļiem; 9 oriģināldziesmas jauktiem koriem; 7 oriģināldziesmas sieviešu koriem; 10 solo oriģināldziesmas; 14 klavieru skaņdarbi un 4 skaņdarbi solo instrumentam, ansamblim.