Valoda

(+371) 29135391

Mans grozs

Irēna Nelsone

Irēna Nelsone (dz. 1950.26.10. Balvu rajona Vectilžas pagastā) – mūzikas pedagoģe un metodiķe. Diriģenta Andra Nelsona māte. Beigusi LVK Kordiriģentu nodaļu (1975, ped. Ludmila Pismennaja), un asistentūru (1988, ped. Ludvigs Kārkliņš), ieguvusi Mg. art. grādu mūzikas pedagoģijā (2002). Kopš 1988 ir pedagoģe J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūz. pedagoģijas nod.; kopš 1995. docente, kopš 2003 asoc. profesore (2003). 1995-2002 bijusi arī RPIVA pedagoģe. 1982 dibinājusi senās mūzikas ansambli Canto, kas popularizē seno mūziku skolu jaunatnes vidū. Ansamblis ir piedalījies meistarklasēs, kuras vadījuši senās mūzikas speciālisti Manfrēds Kordess (Vācija), Evelīna Taba, Maikls Prokters, Stjuarts Makkojs, Maikls Fīlds (Lielbritānija). Sadarbībā ar lektori Karinu Bērziņu un senās mūzikas ansambli Ludus īstenojusi vairākus projektus, t. sk. Nīderlandes māksla un mūzika, Svētki karaļa pilī. 1997. gadā Canto I. Nelsones vadībā ieguvis laureāta nosaukumu Guido d’Arezzo polifonās mūzikas konkursā Itālijā, Areco pilsētā. 1999. gadā Canto kopā ar itāļu režisoru Enriko Pecoli iestudēja Commedia dell’Arte žanra Oracio Vekki madrigālkomēdiju L’Amfiparnaso. 2001. gadā ansamblis piedalījās Rīgas 800 gadu jubilejas svētkos, dziedot akcijā Rīga klausās mūziku.

I. Nelsone piedalījusies starptautiskās zinātniskās konferencēs Latvijā, Čehijā, Zviedrijā, Ungārijā, Norvēģijā un Austrijā u. c. Kopš 2000 regulāri vada Latvijas mūzikas skolotāju tālākizglītības kursus Rīgā un Latvijas rajonos. Ir Latgales priekšpilsētas mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja. Viena no Latvijas mūzikas skolotāju asociācijas dibinātājām (1992) un tās locekle, arī Eiropas mūzikas skolotāju asociācijas locekle (kopš 1998).

Public.virkni mācību līdzekļu un metodisku materiālu, t.sk.:
1) Mūzikas mācīšanas metodika (līdzautore Mirdza Paipare). – Rīga: Zvaigzne, 1992;
2) Solfedžo 1. klasei. – Rīga: Musica Baltica Ltd, 1999;
3) Mūzikas mācība 1.klasei (līdzautore Ligita Rozenberga). – Rīga: Novello Baltica Ltd, 1994 (mācību līdzekļu komplekts);
4) Mūzikas mācība 2. klasei (līdzautori Ligita Rozenberga un Arvīds Platpers). – Rīga: Musica Baltica Ltd, 1995 (mācību līdzekļu komplekts);
5) Mūzikas mācība 3. klasei (līdzautore Ligita Rozenberga). – Rīga: Musica Baltica Ltd, 1996 (mācību līdzekļu komplekts);
6) Mūzikas mācība 4. klasei (līdzautore Ligita Rozenberga). – Rīga: Musica Baltica Ltd, 1998 (mācību līdzekļu komplekts).

Lielu popularitāti mūzikas skolotāju aprindās guvuši I. Nelsones un L. Rozenbergas kopīgi veidoto mācību un metodisko materiālu e-versijas, kas radītas Latvijas Izglītības Informatizācijas sistēmas (LIIS) projekta ietvaros.

Baiba Jaunslaviete