Valoda

(+371) 29135391

Mans grozs

Beitāne Anda

Dzimusi Siguldā.
Absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bakalautūru (1993) un maģistrantūru (1996) muzikoloģijas specialitātē, iegūstot mākslas maģistra (Mg. art.) akadēmisko grādu. 2006. gadā JVLMA aizstāvējusi promocijas darbu – disertāciju Vēlīnās izcelsmes vokālā daudzbalsība latviešu tradicionālajā mūzikā, iegūstot mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātnisko grādu muzikoloģijas apakšnozarē. No 1994. līdz 2003. gadam strādājusi par docētāju Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā, no 1998. līdz 2003. gadam bija šīs augstskolas un Mūzikas vēstures, teorijas un metodikas katedras vadītāja. JVLMA docētāja kopš 1996. gada, vadījusi JVLMA Mūzikas teorijas katedru no 2005. līdz 2007. gadam, JVLMA Muzikoloģijas katedru 2007./2008. akadēmiskajā studiju gadā, kopš 2007. gada ir JVLMA Muzikoloģijas katedras Etnomuzikoloģijas klases vadītāja. 2008. gadā JVLMA ievēlēta asociētā profesora amatā. Vairāku zinātnisko publikāciju (rakstu, grāmatu) autore par latviešu tradicionālās mūzikas kultūras jautājumiem. JVLMA vada teorētiskos un praktiskos studiju kursus etnomuzikoloģijas bakalaura studiju apakšprogrammā, studiju kursus akadēmiskajā un profesionālajās maģistra studiju programmās un doktora studiju programmā Muzikoloģija.